Need Help ?
Call: +977- 093420135

समाचार बिस्तारमा

"हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निं:शुल्क आधारभूत शिक्षा" भन्ने आदर्श वाक्यका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७४ सफल पारौं ।

हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निं:शुल्क आधारभूत शिक्षा भन्ने आदर्श वाक्यका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७४ सफल पारौं ।