Need Help ?
Call: +977- 093420135

समाचार बिस्तारमा

निर्वाचन अाचारसंहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी परिपत्र परिपत्र तथा सूचना ट्यावमा राखिएकोले सो अनुसार कार्यान्वयन हुन अनुरोध छ ।

निर्वाचन  अाचारसंहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी परिपत्र परिपत्र तथा सूचना ट्यावमा राखिएकोले सो अनुसार कार्यान्वयन हुन अनुरोध छ ।