Need Help ?
Call: +977- 093420135

डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहको प्रवेश परीक्षा संचालन छात्रवृत्ती वितरण एवं भर्ना सम्बन्धि निर्देशिका २०७३

प्रकाशित मिती:  2073-3-7

प्राविधिक शिक्षा  तथा  व्यावसायिक तालिम परिषद सानोठिमि भक्पपुरले जारि गरेको  डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहको प्रवेश परीक्षा संचालन छात्रवृत्ती वितरण एवं भर्ना सम्बन्धि निर्देशिका २०७३