Need Help ?
Call: +977- 093420135

निरन्तर शिक्षाका कक्षाका लागि स्थानिय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम

प्रकाशित मिती:  2072-12-30

दार्चुला स्थित १९ ओटै सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुले आ-आफ्नो केन्द्रमार्फत सञ्चालन भैरहेका निरन्तर शिक्षाका कक्षाहरुमा अनोपचारिक शिक्षा केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरबाट CRC वितरण गरिएको पुस्तकका साथै जम्मा पाठ्यभार को २० प्रतिशत हुने गरि तलका विषयक्षेत्रको पाठ्यक्रम पठाउन हुन अनुरोध छ ।

१ । भुक्षय र यसको रोकथाम   

२। चिराइतो

३। तरकारी खेती